TMVSN - sports BLN 9303 LA
skip

Imprint

TMVSN sports GmbH

Directeur Marc Bator
Rechtbank Berlin-Charlottenburg
HRB 156807 B (Duits handelsregister)
BTW-nummer (Duitsland) DE 213011502

Als dienstaanbieder zijn wij op grond van de algemeen geldende wetgeving voor de eigen content op deze webpagina’s verantwoordelijk.

Alle rechten voorbehouden. De weergegeven informatie is eigendom van TEAMVISION sports GmbH. Deze geeft de op het moment van publicatie nieuwste informatie weer. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard of garantie worden geboden voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie en gegevens. Dit geldt ook voor alle andere websites waarop met een zogenoemde hyperlink wordt verwezen. Voor de inhoud van deze websites is TEAMVISION sports GmbH niet verantwoordelijk.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de informatie op tmvsn.de. TEAMVISION sports GmbH behoudt zich het recht voor om de beschikbaar gestelde informatie en gegevens op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Aan de hier beschreven onderwerpen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie is uitsluitend vrijblijvend bedoeld. TEAMVISION sports GmbH is niet aansprakelijk voor directe noch voor indirecte schade die ontstaat door het gebruiken van de informatie of gegevens op deze website. Er bestaan geen rechten en plichten tussen TEAMVISION sports GmbH en individuele gebruikers van de website of derden. De inhoud op teamvisionsports.de is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag noch in zijn geheel noch gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming vooraf van de auteur worden vermenigvuldigd en/ of worden gepubliceerd of in een informatiesysteem worden opgeslagen.

TEAMVISION sports GmbH is niet aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van berichten die per e-mail worden gestuurd en voor het nakomen van termijnen die hierin worden genoemd. Plaats van uitvoering en enige bevoegde rechtbank is Berlijn.

Wij willen unsplash.com bedanken voor het beschikbaar stellen van de foto’s. Ook bedanken wij de foto-agentschappen en fotografen – met wie we bevriend zijn geraakt – voor hun vriendelijke ondersteuning.