TMVSN - sports BLN 9303 LA
skip

Data Protection

PRIVACY

I. Opmerkingen over gegevensbescherming
1. Algemene informatie
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de bepalingen van de EU GDPR. De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze dienst gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
2. Contactinformatie
Verantwoordelijk voor de verwerking is: TEAMVISION sports GmbH
vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders
Marc Bator
Kurfurstendamm 194
10707 Berlijn
Duitsland
Telefoon: +49 30 700159711

E-mail: team(at)tmvsn.com
ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank van Berlijn-Charlottenburg
Handelsregisternummer HRB 156807 B
In overeenstemming met artikel 37 GDPR hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
Hij en ons gegevensbeschermingsteam zijn bereikbaar op het volgende e-mailadres: E-mail: team(at)tmvsn.com
3. Doel en rechtsgrondslag
Om de werking van onze website te kunnen garanderen en u zo goed mogelijk te informeren, maken wij gebruik van technische mogelijkheden om het gebruik van onze website te controleren. Deze gegevensverzameling en -analyse worden in dit document afzonderlijk toegelicht. In geen geval gebruiken wij de hier verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang (artikel 6 (1) lit. f GDPR) om onze dienst professioneel en veilig te exploiteren. Daarnaast zijn er situaties waarin u ons persoonsgegevens wilt verstrekken, zoals bij de registratie.
In dit geval zullen wij u om toestemming vragen voor de verwerking (artikel 6 (1) lit. a GDPR).
4. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de dienst te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
a) Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier of bij de verwerking van een aanvraag
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen wij persoonsgegevens (individuele informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon) alleen voor zover deze door u worden verstrekt. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Het wordt dan ook alleen voor dit doel gebruikt. Daarna worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking.
5. Ontvangers of doorgeven van persoonlijke gegevens
Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Uitgezonderd hiervan zijn onze dienstverlenende partners, die wij nodig hebben voor de afwikkeling van de contractuele relaties. Ook in deze gevallen worden de voorschriften inzake gegevensbescherming in acht genomen. De omvang van de gegevensoverdracht is beperkt tot het toegestane minimum.

6. Opmerkingen over de waarborging van de rechten van de betrokkenen
a) Intrekking van de toestemming
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping gesloten gegevensverwerkingsovereenkomst blijft door de herroeping onaangetast.
b) Informatierecht van de betrokkene
U hebt te allen tijde recht op kosteloze informatie, correctie, wissen of blokkering van uw gegevens. U hebt ook het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren.
c) Recht om een klacht in te dienen
In overeenstemming met Art. 77 GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. (Contact zie punt 8)
7. Opmerkingen over het recht van bezwaar
Wij willen u erop wijzen dat u een recht van bezwaar hebt in overeenstemming met Art. 21 GDPR in het geval dat persoonsgegevens worden verwerkt. Het bezwaar kan schriftelijk of per e-mail aan bovenstaand adres worden gemaakt.
8. Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming is:
Berlijn commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Friedrichstr. 219
10969 Berlijn
https://www.datenschutz-berlin.de
Telefoon: 030 13889-0
Fax: 030 2155050
E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

9. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat.
10. Informatie, blokkering, verwijdering
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op een rapport op elk gewenst moment

Analysis tools and advertising

Google Tag Manager

We use the Google Tag Manager. The provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

The Google Tag Manager is a tool that allows us to integrate tracking or statistical tools and other technologies on our website. The Google Tag Manager itself does not create any user profiles, does not store cookies, and does not carry out any independent analyses. It only manages and runs the tools integrated via it. However, the Google Tag Manager does collect your IP address, which may also be transferred to Google’s parent company in the United States.

The Google Tag Manager is used on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in the quick and uncomplicated integration and administration of various tools on his website. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Google Analytics

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider of this service is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics enables the website operator to analyze the behavior patterns of website visitors. To that end, the website operator receives a variety of user data, such as pages accessed, time spent on the page, the utilized operating system and the user’s origin. This data is summarized in a user-ID and assigned to the respective end device of the website visitor.

Furthermore, Google Analytics allows us to record your mouse and scroll movements and clicks, among other things. Google Analytics uses various modeling approaches to augment the collected data sets and uses machine learning technologies in data analysis.

Google Analytics uses technologies that make the recognition of the user for the purpose of analyzing the user behavior patterns (e.g., cookies or device fingerprinting). The website use information recorded by Google is, as a rule transferred to a Google server in the United States, where it is stored.

The use of these services occurs on the basis of your consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR and § 25(1) TTDSG. You may revoke your consent at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

You can prevent the recording and processing of your data by Google by downloading and installing the browser plugin available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For more information about the handling of user data by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contract data processing

We have executed a contract data processing agreement with Google and are implementing the stringent provisions of the German data protection agencies to the fullest when using Google Analytics.

Facebook Pixel

To measure conversion rates, this website uses the visitor activity pixel of Facebook. The provider of this service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. According to Facebook’s statement the collected data will be transferred to the USA and other third-party countries too.

This tool allows the tracking of page visitors after they have been linked to the website of the provider after clicking on a Facebook ad. This makes it possible to analyze the effectiveness of Facebook ads for statistical and market research purposes and to optimize future advertising campaigns.

For us as the operators of this website, the collected data is anonymous. We are not in a position to arrive at any conclusions as to the identity of users. However, Facebook archives the information and processes it, so that it is possible to make a connection to the respective user profile and Facebook is in a position to use the data for its own promotional purposes in compliance with the Facebook Data Usage Policy. This enables Facebook to display ads on Facebook pages as well as in locations outside of Facebook. We as the operator of this website have no control over the use of such data.

The use of these services occurs on the basis of your consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR and § 25(1) TTDSG. You may revoke your consent at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Insofar as personal data is collected on our website with the help of the tool described here and forwarded to Facebook, we and Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland are jointly responsible for this data processing (Art. 26 DSGVO). The joint responsibility is limited exclusively to the collection of the data and its forwarding to Facebook. The processing by Facebook that takes place after the onward transfer is not part of the joint responsibility. The obligations incumbent on us jointly have been set out in a joint processing agreement. The wording of the agreement can be found under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. According to this agreement, we are responsible for providing the privacy information when using the Facebook tool and for the privacy-secure implementation of the tool on our website. Facebook is responsible for the data security of Facebook products. You can assert data subject rights (e.g., requests for information) regarding data processed by Facebook directly with Facebook. If you assert the data subject rights with us, we are obliged to forward them to Facebook.

In Facebook’s Data Privacy Policies, you will find additional information about the protection of your privacy at: https://www.facebook.com/about/privacy/.

You also have the option to deactivate the remarketing function “Custom Audiences” in the ad settings section under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. To do this, you first have to log into Facebook.

If you do not have a Facebook account, you can deactivate any user-based advertising by Facebook on the website of the European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.