TMVSN - sports BLN 9303 LA
skip

Data Protection

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zog. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over website-activiteiten op te stellen en om de websitebeheerder verdere diensten te verlenen met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics vanuit uw browser wordt overgedragen, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door dit in uw browser-software in te stellen. Wij wijzen er echter op dat het in dit geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u vermijden dat de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. IP-adres) aan Google worden overgedragen en door Google worden verwerkt, door de browser-plugin via volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) te downloaden en installeren.

U kunt het verzamelen door Google Analytics vermijden door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat verhindert dat uw gegevens worden verzameld bij het bezoeken van deze website: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u via http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en via https://www.google.nl/intl/nl/policies/. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();”, om een anonieme registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen.

We use cookies